Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιεί τον αναπνευστήρα για νεογέννητα;

Ο τεχνητός αερισμός των πνευμόνων διεξάγεται για να διατηρηθεί το φυσιολογικό επίπεδο οξυγόνου στο αίμα των ασθενών σε περίπτωση αναποτελεσματικής εξωτερικής αναπνοής. Στη θεραπεία νεογνών, ο μηχανικός εξαερισμός είναι μία από τις πιο σύνθετες θεραπείες τόσο για τις αναπνευστικές νόσους όσο και για όλους τους άλλους τύπους θεραπείας για παιδιά σε αυτήν την ηλικία.

Στα νεογνά τμήματα, ο τεχνητός ελεγχόμενος αερισμός των πνευμόνων στα μωρά γίνεται με τη χρήση ειδικής συσκευής - του αναπνευστήρα για νεογέννητα. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιατρική αναζωογόνηση και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στα ανατομικά χαρακτηριστικά των νεαρών ασθενών.

Χαρακτηριστικά του αναπνευστήρα για νεογέννητα.

Μια σύγχρονη συσκευή για τον τεχνητό αερισμό του πνεύμονα για βρέφη είναι ένας προγραμματιζόμενος σταθμός υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμένος με δύο επεξεργαστές, από τους οποίους ελέγχονται η υγρασία, ο ρυθμός τροφοδοσίας και η θερμοκρασία του εισερχόμενου αερίου, καθώς και άλλες παράμετροι.

Μια υποχρεωτική ενότητα της νεογνικής συσκευής είναι μια οθόνη που αντικατοπτρίζει την ένταση του εξαερισμού. Είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα ευαίσθητων αισθητήρων και ειδικών συσκευών σηματοδότησης που ειδοποιούν το προσωπικό για όλες τις αποκλίσεις της συσκευής από την κανονική λειτουργία.

Ποια είναι η ανάγκη για μηχανικό αερισμό;

Με τη βοήθεια του σύγχρονου εξοπλισμού για τον εξαναγκασμένο αερισμό των πνευμόνων, μπορούν να λυθούν τα ακόλουθα καθήκοντα στην αντιμετώπιση των νεογνών:

 • να επιτευχθεί επαρκής πλήρωση των πνευμόνων με οξυγόνο και να διατηρηθεί ο απαιτούμενος όγκος.
 • ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού στον πνεύμονα.
 • μείωση της επιβάρυνσης στον ασθενή κατά τη διάρκεια της αναπνοής.
 • δημιουργούν τις πιο άνετες συνθήκες για το μωρό.

Στην νεογνική πρακτική, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μηχανικού αερισμού. Η ιδανική λειτουργία είναι να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 • ο αναπνευστικός κύκλος του υλικού συγχρονίζεται με τις αναπνευστικές προσπάθειες του ασθενούς.
 • τον σχηματισμό ενός επαρκούς και σταθερού αναπνεόμενου όγκου, συμπεριλαμβανομένου του αερισμού ανά μονάδα χρόνου 1 λεπτού με μειωμένη πίεση στο κύκλωμα αναπνοής.
 • ανταπόκριση ασθενοφόρων στις απαιτήσεις του ασθενούς ή αλλαγές στη μηχανική των πνευμόνων του.
 • εξασφαλίζοντας τη χαμηλότερη δυνατή πνευμονική λειτουργία που εκτελείται από τον ασθενή.

Ενδείξεις για σύνδεση με τον αναπνευστήρα στα νεογνά.

Το νεογέννητο παρουσιάζεται μηχανικός αερισμός στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • σοβαρές ασφυξία κατά τη γέννηση, βραδυαρρυθμία, σοκ, αναπνευστική ανακοπή,
 • οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω συνδρόμου αναπνευστικής δυσφορίας ·
 • νωτιαίος και τραυματικός εγκεφαλικός τραυματισμός.
 • πρήξιμο του εγκεφάλου.
 • διαταραχές στην ανάπτυξη των πνευμόνων και του διαφράγματος.
 • πνευμονικό οίδημα.
 • σπαστική κατάσταση.

Η σύνδεση του νεογέννητου με τον αναπνευστήρα διεξάγεται επίσης με εργαστηριακές παραμέτρους σε περίπτωση υποξαιμίας ή υπερκαπνίας.

Με κατάλληλο εξοπλισμό αναπνοής και παρακολούθησης, καθώς και έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό αναπνευστήρα, μπορείτε να ξεκινήσετε χωρίς να περιμένετε την κατάσταση του μικρού ασθενούς να απαιτεί ενεργή αναζωογόνηση.

Τεχνητός αερισμός του πνεύμονα σε νεογέννητο μωρό

Παραδοσιακός τεχνητός αερισμός των πνευμόνων.

Προκαταρκτικές σημειώσεις

Ο εξαερισμός είναι μια από τις πιο επεμβατικές θεραπείες για πρόωρα βρέφη. Μπορεί να σώσει ζωές, αλλά αν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα, μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές και στη μετέπειτα μακροχρόνια νοσηρότητα (BPD).

Προαπαιτούμενο για την κατανόηση αυτού του κεφαλαίου είναι η γνώση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διαφόρων μορφών μηχανικού αερισμού.

Πιο σημαντικό από τη συστηματική χρήση του μηχανικού αερισμού είναι η εντατική παρακολούθηση κάθε ξεχωριστού πρόωρου μωρού για την προσαρμογή του μηχανικού εξαερισμού στις ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για να γίνει αυτό, είναι μερικές φορές απαραίτητο ο γιατρός να είναι με τον Juovez για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 1 ώρα), να παρακολουθεί το παιδί και να βελτιστοποιεί τον εξαερισμό.

Η βέλτιστη ρύθμιση αερισμού μπορεί να αλλάξει γρήγορα υπό ορισμένες συνθήκες.

Σε μερικές περιπτώσεις, προκειμένου να αποφευχθεί ο μηχανικός αερισμός ή το βαροτραύμα των πνευμόνων λόγω της υψηλής πίεσης αιχμής ή των αναπνευστικών όγκων, είναι αποδεκτές υψηλότερες τιμές διαδερμικής υπερκαπνίας από τον αναπνευστήρα κατά τον μηχανικό αερισμό (με αυξημένο κίνδυνο IVH σε πρόωρα μωρά!)

Ένα υψηλό PIP (θετική εισπνευστική πίεση), μια υψηλή PEEP (θετική διεπιφανειακή πίεση) και ένας μακρύς χρόνος εισπνοής οδηγούν σε μείωση της καρδιακής παροχής.

Μια απόλυτη προϋπόθεση είναι επίσης η γνώση των λειτουργιών του αναπνευστήρα και του υγραντήρα (η μελέτη των οδηγιών λειτουργίας είναι υποχρεωτική!).

Βασικές αρχές του αερισμού των βρεφών

Όταν η βαλβίδα εκπνοής είναι κλειστή χρησιμοποιώντας μια υψηλή κύρια ροή, η πίεση στο σύστημα του αναπνευστικού σωλήνα ανέρχεται στο καθορισμένο ΡΙΡ, εισπνεύοντας έτσι.

Η ροή της εισπνοής εισέρχεται στους πνεύμονες.

Στο τέλος της εισπνοής, η πίεση στο σύνδεσμο του σωλήνα και στις κυψελίδες είναι ίδια (εάν έχει ρυθμιστεί επαρκής χρόνος εισπνοής), που αναφέρεται ως PIP. Η εισπνευστική ροή τελειώνει.

Εάν ανοίξει η βαλβίδα εκπνοής, η πίεση στο σύστημα του σωλήνα πέφτει στο PEEP. Τώρα η υψηλή ενδοπνευμονική πίεση οδηγεί σε εκπνοή.

Η εκπνοή διαρκεί έως ότου η πίεση στον κυψελιδικό χώρο πέσει στην καθιερωμένη PEEP, η προϋπόθεση είναι ένας μάλλον μεγάλος χρόνος εκπνοής. Η κύρια ροή αερίου στο σύστημα των εύκαμπτων σωλήνων αναπνοής εγκαθίσταται στη συσκευή Infant-Star, Sechrist και άλλες συσκευές από τον χρήστη, στη Stephanie αυτόματα.

Ενδείξεις για μηχανικό αερισμό

 • Μόνο η γενική κλινική εικόνα του τι συμβαίνει με το παιδί πρέπει να είναι το κύριο υπόβαθρο για την εξέταση άλλων ενδείξεων για μηχανικό αερισμό:
 • Fio2 > 0,4 ​​με αυξανόμενη τάση.
 • Αναπνευστική οξέωση με pH 3 ανά ώρα, περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα, με ανάγκη αναπνοής από την μάσκα (κεντρική ή / και απόφραξη και δεν εξαλείφεται με χρήση CPAP ή φαρμακευτικής θεραπείας).
 • Συνήθως πρόωρη 7.25.

Ίσως ένα χαμηλό επίπεδο PIP? PEEP 3-4 cm νερό. Art. (χαμηλότερος κίνδυνος βαροτραυμάτων).

Αποφύγετε υπερβολικές τιμές TO, δηλαδή όχι> 8 ml / kg σωματικού βάρους (ο χαμηλότερος κίνδυνος εθελοντικού τραύματος).

Προσοχή: Είναι δύσκολο να ελαχιστοποιηθεί το τραύμα των πνευμόνων με αερισμό υψηλής πίεσης ή / και υψηλή συγκέντρωση Ο.2:

  Πίεση των αεραγωγών περίπου 20 cm Ν2O σε πρόωρα βρέφη βάρους 0.21, ελήφθη ανάλυση διαδερμικής αέριας (tcpCO2 και tcpO2) πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον 6-12 (- 24) ώρες με φράχτη από φλέβα ή αρτηρία.

Επιλογή παραμέτρων εξαερισμού

Ράσο2 εξαρτάται από τον κυψελιδικό αερισμό και, συνεπώς, από τον ελάχιστο όγκο αναπνοής, δηλ. σε αναπνευστικό ρυθμό και στον αναπνευστικό όγκο:

Ελάχιστος αναπνευστικός όγκος = συχνότητα x αναπνευστικός όγκος.

Κυψελικός αερισμός = συχνότητα x.

Αναπνευστικός όγκος: εξαρτάται πρωτίστως από την PIP μείον το PEEP.

 • Αν το Te είναι πολύ μικρό (χρόνος εκπνοής), ο αναπνευστικός όγκος μειώνεται πρώτα απ 'όλα.
 • Το στήθος πρέπει να χαμηλώνεται εντελώς πριν από την επόμενη αναπνοή.
 • Προσοχή με Te 0,3 sec εμφανίζεται ως προσπάθεια βελτίωσης της οξυγόνωσης.
 • Μεγάλος χρόνος εισπνοής = υψηλό MAP = υψηλός κίνδυνος βαροτραυμάτων.

Χρόνος εκπνοής (Te):

 • Ξεκινήστε από 0,7 δευτ. Η συντόμευση των 25 cm νερού. Art. θα πρέπει, αν χρειαστεί, να επιτραπούν υψηλές τιμές του RasO2.
 • Στα παιδιά, το PEEP είναι υπερβολικά μεγάλο ή ο χρόνος λήξης είναι πολύ μικρός.

Εισπνοή Συγκέντρωση Οξυγόνου (FiO2):

 • Όσο το δυνατόν χαμηλότερα. όσο χρειάζεται.
 • Fio2> 0,4 ​​τοξικό στα κυψελιδικά κύτταρα. Ως εκ τούτου, μια αύξηση στο MAP με την επιμήκυνση του Ti και / ή μια αύξηση του PEEP.

Ροή: Infant-Star, Babylog, παλαιότερα μοντέλα Stephanie:

 • Με υψηλή ροή, το ΡΙΡ επιτυγχάνεται ταχύτερα, με αποτέλεσμα το οροπέδιο να είναι μεγαλύτερο με ίσο Τi, ο κίνδυνος βαροτραυμάτων είναι υψηλότερος, αλλά οι ανοικτοποιημένες περιοχές ανοίγουν καλύτερα (μια αμφιλεγόμενη εναλλακτική λύση είναι η αύξηση του PEEP).
 • Μεγάλη ροή επιτρέπει μικρότερη ταχύτητα Ti.

Αναλγησία / χαλάρωση

Καμία χαλάρωση! Η χαλάρωση πρέπει να παραμείνει η απόλυτη εξαίρεση!

Εάν το παιδί "παλεύει" με αναπνευστήρα, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε τις ρυθμίσεις των παραμέτρων. Συχνά μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παιδιού. Ο εξαερισμός συχνά συγχρονίζεται καλύτερα με υψηλή συχνότητα (έως 80-90 / λεπτό).

Η εγκατάσταση ενός αναπνευστήρα σε ένα παιδί απαιτεί συχνά πολλή υπομονή και χρόνο (μπορεί να διαρκέσει 1 ώρα ή περισσότερο). Συντονίστε τις ρυθμίσεις με την αναπνοή του παιδιού.

Ο υποβοηθούμενος ελεγχόμενος αερισμός στο Infari-Star (Star Sync) ή στη Stephanie ή στη λειτουργία SIPPV στο Babylog 8000 διευκολύνει το συντονισμό της αναπνοής του παιδιού και του αναπνευστήρα.

Η καταστολή είναι δυνατή όταν δεν υπάρχει συγχρονισμός:

 • Midazodam: 0,1-0,2 mg / kg σωματικού βάρους, ενδοφλεβίως μεμονωμένη δόση. Κίνδυνος: επιληπτικές κρίσεις.
 • Φαινοβαρβιτάλη: πρώτα 10-20 mg / kg σε δύο ενέσεις ενδοφλεβίως, στη συνέχεια (3 -) - 5 mg / kg / ημέρα. Με την αναποτελεσματικότητα της αναλγησίας.

Αναλγησία, για παράδειγμα, μορφίνη, εάν το αποτέλεσμα δεν έχει επιτευχθεί προηγουμένως, 0,05-0,1 (-0,2) mg / kg ενδοφλέβια, στη συνέχεια 10-15 μg / kg / ώρα ενδοφλεβίως.

Αν η αποτελεσματική αναπνευστική θεραπεία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια τέτοια αναλγητική αγωγή, είναι εφικτή η ενδοφλέβια χορήγηση ενδομυϊκής δόσης 0,1 mg / kg παγκρεονίου ή ναρκουρονίου 0,1 mg / kg (εφάπαξ δόση), στη συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο, 0,1 mg / kg / h.

Προειδοποίηση: η παρατεταμένη χαλάρωση οδηγεί σε κατακράτηση υγρών και ατροφία των αναπνευστικών μυών, ακολουθούμενη από υποβάθμιση της συμμόρφωσης των πνευμόνων.

Φυσιοθεραπεία

Αμφισβητούμενο, ενδεχομένως σκόπιμο στην πνευμονία και την BPD.

Προσοχή: Προσοχή σε ένα ασταθές παιδί, για παράδειγμα, με PDA και πνευμοθώρακα!

Αποκωδικοποίηση από αναπνευστήρα

Η εξαφάνιση από αναπνευστήρα απαιτεί τις ειδικές δεξιότητες μιας αδελφής και ενός γιατρού και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σχηματικά. Το παιδί πρέπει να παρακολουθεί ιδιαίτερα προσεκτικά. Τα επεισόδια κυάωσης, γκρίζου δέρματος και άπνοιας μπορεί να είναι ενδείξεις έλλειψης ετοιμότητας ενός παιδιού να αφαιρεθεί από έναν αναπνευστήρα. Παρόλα αυτά, η εξώθηση θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ορισμένα παιδιά αντιμετωπίζουν μόνοι τους ή με φάρυγγα CPAP σημαντικά καλύτερα από ό, τι με αναδρομικά περιττό μηχανικό αερισμό.

 • Το παιδί στον αναπνευστήρα είναι κλινικά και νευρολογικά σταθερό.
 • Μικρές ποσότητες απαλλαγής κατά την ενδοτραχειακή αποκατάσταση.
 • Δεν υπάρχει αιμοδυναμικά σημαντικό PDA.
 • Σταθερή περιφερική αιμάτωση.
 • Θερμοκρασία θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 • Η πιο απαλή φροντίδα των παιδιών. Συχνά μια ευνοϊκή θέση στο στομάχι!
 • Η καταστολή δεν αποτελεί αντένδειξη στην απόσυρση.
 • Παρακολούθηση: tcpO2/ tcPCO2 - αισθητήρες, κορεσμός οξυγόνου αίματος, μέτρηση pH, αιματοκρίτης. μέτρηση της πίεσης του αίματος.
 • Ελέγξτε αν εμφανίζεται η θεοφυλλίνη ή η καφεΐνη;

Δράση:

Μείωση των παραμέτρων μηχανικού αερισμού:

 • Κατ 'αρχάς, χαμηλώστε το PIP σε μόλις εμφανείς κινήσεις στο στήθος (ακρόαση αναπνευστικών ήχων). Στα παιδιά, 1 ώρα είναι "κακοποίηση παιδιών" (ειδικά με το ακουστικό 7.25 (-7.20)).
 • Το παιδί τρίβεται καλά και αφήνεται ξανά να ξεκουραστεί (βακτηριολογία των εκκρίσεων της τραχείας).
 • Μετά την εκσπερμάτωση, το Fi02 πρέπει να αυξηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις - αυστηρή παρατήρηση!
 • Εντερική παύση 3 ώρες, ίσως περισσότερο.
 • Ίσως η χρήση ενός ταλαντευόμενου στρώματος
 • Παρακολουθήστε pO2, pCO2, Spo2. τουλάχιστον εφ 'όσον εφαρμόζεται η αυξημένη συγκέντρωση οξυγόνου.

Προσοχή: ατελεκτασίες στο δεξί άνω λοβό -> φυσιοθεραπεία!

Ο CPAP ή ο μη επεμβατικός εξαερισμός μέσω των ρινικών σωλήνων αυξάνει την πιθανότητα επιτυχούς εξώθησης. Ενδείκνυται ιδιαίτερα εάν, μετά την εκσπερμάτωση, η αυθόρμητη αναπνοή είναι ανεπαρκής και / ή υπάρχουν> 2 περιπτώσεις διέγερσης που απαιτούν περιστασιακή άπνοια ανά ημέρα.

Τεχνητός πνευμονικός αερισμός στα νεογνά

Τεχνητός αερισμός του πνεύμονα σε νεογέννητο μωρό

Ο εξαερισμός είναι μια από τις πιο επεμβατικές θεραπείες για πρόωρα βρέφη. Μπορεί να σώσει ζωές, αλλά αν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα, μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές και στη μετέπειτα μακροχρόνια νοσηρότητα (BPD).

Προαπαιτούμενο για την κατανόηση αυτού του κεφαλαίου είναι η γνώση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διαφόρων μορφών μηχανικού αερισμού.

Πιο σημαντικό από τη συστηματική χρήση του μηχανικού αερισμού είναι η εντατική παρακολούθηση κάθε ξεχωριστού πρόωρου μωρού για την προσαρμογή του μηχανικού εξαερισμού στις ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για να γίνει αυτό, είναι μερικές φορές απαραίτητο ο γιατρός να είναι με τον Juovez για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 1 ώρα), να παρακολουθεί το παιδί και να βελτιστοποιεί τον εξαερισμό.

Η βέλτιστη ρύθμιση αερισμού μπορεί να αλλάξει γρήγορα υπό ορισμένες συνθήκες.

Σε μερικές περιπτώσεις, προκειμένου να αποφευχθεί ο μηχανικός αερισμός ή το βαροτραύμα των πνευμόνων λόγω της υψηλής πίεσης αιχμής ή των αναπνευστικών όγκων, είναι αποδεκτές υψηλότερες τιμές διαδερμικής υπερκαπνίας από τον αναπνευστήρα κατά τον μηχανικό αερισμό (με αυξημένο κίνδυνο IVH σε πρόωρα μωρά!)

Ένα υψηλό PIP (θετική εισπνευστική πίεση), μια υψηλή PEEP (θετική διεπιφανειακή πίεση) και ένας μακρύς χρόνος εισπνοής οδηγούν σε μείωση της καρδιακής παροχής.

Μια απόλυτη προϋπόθεση είναι επίσης η γνώση των λειτουργιών του αναπνευστήρα και του υγραντήρα (η μελέτη των οδηγιών λειτουργίας είναι υποχρεωτική!).

Βασικές αρχές του αερισμού των βρεφών

Όταν η βαλβίδα εκπνοής είναι κλειστή χρησιμοποιώντας μια υψηλή κύρια ροή, η πίεση στο σύστημα του αναπνευστικού σωλήνα ανέρχεται στο καθορισμένο ΡΙΡ, εισπνεύοντας έτσι.

Η ροή της εισπνοής εισέρχεται στους πνεύμονες.

Στο τέλος της εισπνοής, η πίεση στο σύνδεσμο του σωλήνα και στις κυψελίδες είναι ίδια (εάν έχει ρυθμιστεί επαρκής χρόνος εισπνοής), που αναφέρεται ως PIP. Η εισπνευστική ροή τελειώνει.

Εάν ανοίξει η βαλβίδα εκπνοής, η πίεση στο σύστημα του σωλήνα πέφτει στο PEEP. Τώρα η υψηλή ενδοπνευμονική πίεση οδηγεί σε εκπνοή.

Η εκπνοή διαρκεί έως ότου η πίεση στον κυψελιδικό χώρο πέσει στην καθιερωμένη PEEP, η προϋπόθεση είναι ένας μάλλον μεγάλος χρόνος εκπνοής. Η κύρια ροή αερίου στο σύστημα των εύκαμπτων σωλήνων αναπνοής εγκαθίσταται στη συσκευή Infant-Star, Sechrist και άλλες συσκευές από τον χρήστη, στη Stephanie αυτόματα.

Ενδείξεις για μηχανικό αερισμό

 • Μόνο η γενική κλινική εικόνα του τι συμβαίνει με το παιδί πρέπει να είναι το κύριο υπόβαθρο για την εξέταση άλλων ενδείξεων για μηχανικό αερισμό:
 • FiO2> 0,4 ​​με αυξανόμενη τάση.
 • Αναπνευστική οξέωση με pH 3 ανά ώρα, περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα, με ανάγκη αναπνοής από την μάσκα (κεντρική ή / και απόφραξη και δεν εξαλείφεται με χρήση CPAP ή φαρμακευτικής θεραπείας).
 • Συνήθως πρόωρη 7.25.

Ίσως ένα χαμηλό επίπεδο PIP? PEEP 3-4 cm νερό. Art. (χαμηλότερος κίνδυνος βαροτραυμάτων).

Αποφύγετε υπερβολικές τιμές TO, δηλαδή όχι> 8 ml / kg σωματικού βάρους (ο χαμηλότερος κίνδυνος εθελοντικού τραύματος).

Προσοχή: Είναι δύσκολο να ελαχιστοποιηθεί το τραύμα των πνευμόνων με αερισμό υψηλής πίεσης ή / και υψηλή συγκέντρωση Ο2:

  Η πίεση των αεραγωγών περίπου 20 cm H2O σε ένα πρόωρο βρέφος βάρους 0.21, οι αναλύσεις αερίων με διαδερμική λήψη (tcpCO2 και tcpO2) θα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον 6-12 (- 24) ώρες με φράχτη από φλέβα ή αρτηρία.

Επιλογή παραμέτρων εξαερισμού

Το PaCO2 εξαρτάται από τον αερισμό του κυψελιδίου και, συνεπώς, από τον ελάχιστο όγκο αναπνοής, δηλ. σε αναπνευστικό ρυθμό και στον αναπνευστικό όγκο:

Ελάχιστος αναπνευστικός όγκος = συχνότητα x αναπνευστικός όγκος.

Κυψελικός αερισμός = συχνότητα x.

Αναπνευστικός όγκος: εξαρτάται πρωτίστως από την PIP μείον το PEEP.

 • Αν το Te είναι πολύ μικρό (χρόνος εκπνοής), ο αναπνευστικός όγκος μειώνεται πρώτα απ 'όλα.
 • Το στήθος πρέπει να χαμηλώνεται εντελώς πριν από την επόμενη αναπνοή.
 • Προσοχή με Te 0,3 sec εμφανίζεται ως προσπάθεια βελτίωσης της οξυγόνωσης.
 • Μεγάλος χρόνος εισπνοής = υψηλό MAP = υψηλός κίνδυνος βαροτραυμάτων.

Χρόνος εκπνοής (Te):

 • Ξεκινήστε από 0,7 δευτ. Η συντόμευση των 25 cm νερού. Art. θα πρέπει, αν είναι απαραίτητο, να επιτρέπουν υψηλές τιμές PaCO2.
 • Στα παιδιά, το PEEP είναι υπερβολικά μεγάλο ή ο χρόνος λήξης είναι πολύ μικρός.

Συγκέντρωση οξυγόνου εισπνοής (FiO2):

 • Όσο το δυνατόν χαμηλότερα. όσο χρειάζεται.
 • Το FiO2> 0.4 είναι τοξικό για τα κυψελιδικά κύτταρα. Ως εκ τούτου, μια αύξηση στο MAP με την επιμήκυνση του Ti και / ή μια αύξηση του PEEP.

Ροή: Infant-Star, Babylog, παλαιότερα μοντέλα Stephanie:

 • Με υψηλή ροή, το ΡΙΡ επιτυγχάνεται ταχύτερα, με αποτέλεσμα το οροπέδιο να είναι μεγαλύτερο με ίσο Τi, ο κίνδυνος βαροτραυμάτων είναι υψηλότερος, αλλά οι ανοικτοποιημένες περιοχές ανοίγουν καλύτερα (μια αμφιλεγόμενη εναλλακτική λύση είναι η αύξηση του PEEP).
 • Μεγάλη ροή επιτρέπει μικρότερη ταχύτητα Ti.

Αναλγησία / χαλάρωση

Καμία χαλάρωση! Η χαλάρωση πρέπει να παραμείνει η απόλυτη εξαίρεση!

Εάν το παιδί "παλεύει" με αναπνευστήρα, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε τις ρυθμίσεις των παραμέτρων. Συχνά μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παιδιού. Ο εξαερισμός συχνά συγχρονίζεται καλύτερα με υψηλή συχνότητα (έως 80-90 / λεπτό).

Η εγκατάσταση ενός αναπνευστήρα σε ένα παιδί απαιτεί συχνά πολλή υπομονή και χρόνο (μπορεί να διαρκέσει 1 ώρα ή περισσότερο). Συντονίστε τις ρυθμίσεις με την αναπνοή του παιδιού.

Ο υποβοηθούμενος ελεγχόμενος αερισμός στο Infari-Star (Star Sync) ή στη Stephanie ή στη λειτουργία SIPPV στο Babylog 8000 διευκολύνει το συντονισμό της αναπνοής του παιδιού και του αναπνευστήρα.

Η καταστολή είναι δυνατή όταν δεν υπάρχει συγχρονισμός:

 • Midazodam: 0,1-0,2 mg / kg σωματικού βάρους, ενδοφλεβίως μεμονωμένη δόση. Κίνδυνος: επιληπτικές κρίσεις.
 • Φαινοβαρβιτάλη: πρώτα 10-20 mg / kg σε δύο ενέσεις ενδοφλεβίως, στη συνέχεια (3 -) - 5 mg / kg / ημέρα. Με την αναποτελεσματικότητα της αναλγησίας.

Αναλγησία, για παράδειγμα, μορφίνη, εάν το αποτέλεσμα δεν έχει επιτευχθεί προηγουμένως, 0,05-0,1 (-0,2) mg / kg ενδοφλέβια, στη συνέχεια 10-15 μg / kg / ώρα ενδοφλεβίως.

Αν η αποτελεσματική αναπνευστική θεραπεία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια τέτοια αναλγητική αγωγή, είναι εφικτή η ενδοφλέβια χορήγηση ενδομυϊκής δόσης 0,1 mg / kg παγκρεονίου ή ναρκουρονίου 0,1 mg / kg (εφάπαξ δόση), στη συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο, 0,1 mg / kg / h.

Προειδοποίηση: η παρατεταμένη χαλάρωση οδηγεί σε κατακράτηση υγρών και ατροφία των αναπνευστικών μυών, ακολουθούμενη από υποβάθμιση της συμμόρφωσης των πνευμόνων.

Φυσιοθεραπεία

Αμφισβητούμενο, ενδεχομένως σκόπιμο στην πνευμονία και την BPD.

Προσοχή: Προσοχή σε ένα ασταθές παιδί, για παράδειγμα, με PDA και πνευμοθώρακα!

Αποκωδικοποίηση από αναπνευστήρα

Η εξαφάνιση από αναπνευστήρα απαιτεί τις ειδικές δεξιότητες μιας αδελφής και ενός γιατρού και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σχηματικά. Το παιδί πρέπει να παρακολουθεί ιδιαίτερα προσεκτικά. Τα επεισόδια κυάωσης, γκρίζου δέρματος και άπνοιας μπορεί να είναι ενδείξεις έλλειψης ετοιμότητας ενός παιδιού να αφαιρεθεί από έναν αναπνευστήρα. Παρόλα αυτά, η εξώθηση θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ορισμένα παιδιά αντιμετωπίζουν μόνοι τους ή με φάρυγγα CPAP σημαντικά καλύτερα από ό, τι με αναδρομικά περιττό μηχανικό αερισμό.

 • Το παιδί στον αναπνευστήρα είναι κλινικά και νευρολογικά σταθερό.
 • Μικρές ποσότητες απαλλαγής κατά την ενδοτραχειακή αποκατάσταση.
 • Δεν υπάρχει αιμοδυναμικά σημαντικό PDA.
 • Σταθερή περιφερική αιμάτωση.
 • Θερμοκρασία θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 • Η πιο απαλή φροντίδα των παιδιών. Συχνά μια ευνοϊκή θέση στο στομάχι!
 • Η καταστολή δεν αποτελεί αντένδειξη στην απόσυρση.
 • Παρακολούθηση: tcpO2 / tcPCO2 - αισθητήρες, κορεσμός οξυγόνου αίματος, μέτρηση pH, αιματοκρίτης. μέτρηση της πίεσης του αίματος.
 • Ελέγξτε αν εμφανίζεται η θεοφυλλίνη ή η καφεΐνη;

Μείωση των παραμέτρων μηχανικού αερισμού:

 • Κατ 'αρχάς, χαμηλώστε το PIP σε μόλις εμφανείς κινήσεις στο στήθος (ακρόαση αναπνευστικών ήχων). Στα παιδιά, 1 ώρα είναι "κακοποίηση παιδιών" (ειδικά με το ακουστικό 7.25 (-7.20)).
 • Το παιδί τρίβεται καλά και αφήνεται ξανά να ξεκουραστεί (βακτηριολογία των εκκρίσεων της τραχείας).
 • Μετά την εκσπερμάτωση, το Fi02 πρέπει να αυξηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις - αυστηρή παρατήρηση!
 • Εντερική παύση 3 ώρες, ίσως περισσότερο.
 • Ίσως η χρήση ενός ταλαντευόμενου στρώματος
 • Παρακολούθηση pO2, pCO2, SpO2. τουλάχιστον εφ 'όσον εφαρμόζεται η αυξημένη συγκέντρωση οξυγόνου.

Προσοχή: ατελεκτασίες στο δεξί άνω λοβό -> φυσιοθεραπεία!

Ο CPAP ή ο μη επεμβατικός εξαερισμός μέσω των ρινικών σωλήνων αυξάνει την πιθανότητα επιτυχούς εξώθησης. Ενδείκνυται ιδιαίτερα εάν, μετά την εκσπερμάτωση, η αυθόρμητη αναπνοή είναι ανεπαρκής και / ή υπάρχουν> 2 περιπτώσεις διέγερσης που απαιτούν περιστασιακή άπνοια ανά ημέρα.

IVL στα νεογέννητα: πότε να εφαρμοστεί η μέθοδος ανάνηψης της θεραπείας;

Στον πυρήνα της, η IVL είναι μία από τις επεμβατικές εντατικής θεραπείας (με βάση την εισαγωγή ιατρικών οργάνων στην κοιλότητα του σώματος). Το καθήκον του μηχανικού αερισμού στα παιδιά είναι η διατήρηση ενός βέλτιστου επιπέδου οξυγόνου στο αίμα, σε περιπτώσεις όπου το αναπνευστικό σύστημα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ο αναπνευστήρας για νεογέννητα σώζει ζωές, όμως η λανθασμένη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Είδη διαδικασιών

Ο αερισμός του πνεύμονα χωρίζεται σε τρεις κύριους τύπους:

 • Υψηλή συχνότητα.
 • Μη επεμβατική.
 • Κλασικό.

Η υψηλή συχνότητα (VCO VL) είναι η νεότερη και πιο υψηλής τεχνολογίας μέθοδος τεχνητού εξαερισμού. Απευθύνεται σε καταστάσεις όπου οι άλλες δύο μέθοδοι δεν παρουσιάζουν κανένα αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν γίνεται η τυπική εισπνοή - εκπνοή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συνήθεις αναπνευστικές κινήσεις. Εάν παρατηρήσετε ότι το θώρακα του παιδιού ταλαντεύεται, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για ένα ACE VL, το αποτέλεσμα προκαλείται από μια υψηλή συχνότητα ταλαντώσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Ωστόσο, οι γονείς δεν έχουν λόγο ανησυχίας, η λειτουργία της συσκευής εξαερισμού υψηλής συχνότητας δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα για το παιδί.

Μη επεμβατική - αυτός ο τύπος τεχνητού εξαερισμού χρησιμοποιείται όταν το μωρό είναι ικανό να αναπνέει από μόνο του, αλλά είναι δύσκολο γι 'αυτόν να διατηρεί το φως σε ίσια κατάσταση, μερικές φορές χρησιμοποιείται μη επεμβατικός αερισμός και όταν το νεογέννητο κάνει σημαντικές παύσεις στην αναπνοή.

Υπάρχουν δύο τύποι συμβάντων:

 • CPA, που σημαίνει σταθερή πίεση των αεραγωγών. Η συσκευή διατηρεί μια σταθερή ροή οξυγόνου, η οποία με τη σειρά της δεν επιτρέπει στους πνεύμονες να κάμπουν. Σε αυτή την περίπτωση, η εισπνοή γίνεται με τη βοήθεια μηχανής, αλλά το παιδί αναπνέει ανεξάρτητα.
 • Bipap, η οποία αντιπροσωπεύει τη διφασική πίεση των αεραγωγών. Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για πιο σύνθετες περιπτώσεις, καθώς, εκτός από την πίεση στα εσωτερικά όργανα, το BIPAP εκτελεί επίσης αναπνευστικές κινήσεις.

Κλασική ή παραδοσιακή IV. Αυτή η μέθοδος καταφεύγει σε αν

 • Το παιδί ξοδεύει πάρα πολύ δύναμη και ενέργεια για να εισπνεύσει και να εκπνεύσει.
 • Όταν δεν μπορεί να αναπνεύσει?
 • Εάν η φυσική διαδικασία αναπνοής δεν είναι αρκετά αποτελεσματική.

Η χρήση αυτού του τύπου μηχανικού αερισμού στα νεογέννητα θα πρέπει να κορεστεί το αίμα με οξυγόνο και να βοηθήσει στη διαδικασία της αναπνοής.

Τι αιωρούνται οι παράμετροι του μηχανικού αερισμού στα παιδιά, εξαρτώνται από τον τύπο του συμβάντος και την κατάσταση του ασθενούς.

Όταν είναι σκόπιμο να εκχωρηθεί εξαερισμός

Τις περισσότερες φορές, οι γιατροί ορίζουν τη διαδικασία για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων, για παράδειγμα:

 • Μείωση της πίεσης από το αναπνευστικό σύστημα.
 • Ελαχιστοποιήστε το τραύμα στα αναπνευστικά όργανα.
 • Για να βοηθήσετε το νεογέννητο να γεμίσει τους πνεύμονες με οξυγόνο και να το διατηρήσει σε επαρκές επίπεδο.

Όσον αφορά τις ασθένειες, όταν η εφαρμογή της διαδικασίας είναι κατάλληλη, τότε αυτά περιλαμβάνουν:

 • Πρήξιμο του εγκεφάλου.
 • Σταματήστε την αναπνοή, σοκ αμέσως μετά τη γέννηση.
 • Σπαστική κατάσταση.
 • Μυελός και / ή τραυματισμοί στη σπονδυλική στήλη.
 • Αναπνευστική ανεπάρκεια που προκαλείται από σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας.

Αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, δεδομένου ότι ένα τέτοιο γεγονός ιατρικής φύσης μπορεί να αποδοθεί εάν ο ασθενής έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο στο αίμα (υποξαιμία) ή μια περίσσεια αυτής της ουσίας (υπερκαπνία).

Οι σύγχρονες συσκευές δεν προκαλούν δυσφορία στον ασθενή, επιπλέον, λόγω της υψηλής ευαισθησίας, προσαρμόζονται στις παραμέτρους του μωρού. Με την πάροδο του χρόνου, όταν βελτιώνεται η κατάσταση του παιδιού, αποσυνδέονται από το αυτοκίνητο.

Ενδείξεις για την έναρξη της διαδικασίας είναι οι ακόλουθοι παράγοντες:

 • Καρδιακός ρυθμός μικρότερος από εκατό κτύπους ανά λεπτό.
 • Έλλειψη αναπνοής.
 • Συγχυτική ακανόνιστη αναπνοή.

Συσκευές εξαερισμού

Όλες οι ιατρικές μηχανές βελτιστοποίησης της λειτουργίας των πνευμόνων είναι προγραμματισμένες υψηλής τεχνολογίας συσκευές. Ο ρυθμός παροχής αέρα, ο έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας και άλλες παράμετροι ρυθμίζονται από δύο επεξεργαστές. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της συσκευής είναι η οθόνη, με την οποία μπορείτε να παρατηρήσετε την ένταση του εξαερισμού. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ευαίσθητους αισθητήρες και συστήματα συναγερμού, έτσι ώστε οι ιατρικοί επαγγελματίες να παρακολουθούν συνεχώς τις αλλαγές στην κατάσταση.

Η διαδικασία συμβατικά χωρίζεται σε τρία στάδια:

 1. Ντεμπούτο - επώαση, σταθεροποίηση, οξυγόνωση.
 2. Mittelspiel - με τη βελτίωση των πνευμόνων, μείωση των παραμέτρων εξαερισμού.
 3. Endgame - πλήρης αποσύνδεση από τη συσκευή.

Μιλώντας για τα γεγονότα στην αίθουσα αποστολής - πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εργαλεία:

 • Τσάντα εξαπλώσεως νήματος.
 • Συσκευές τεχνητού αερισμού.
 • Αυτο-επεκτεινόμενη τσάντα.
 • Ο παραδοσιακός αναπνευστήρας.

Ανεξάρτητα από το ποια είδη συσκευών χρησιμοποιούνται για τον αερισμό των πνευμόνων των νεογνών, οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ενδοτραχειακό σωλήνα ή μάσκα.

Πρώτες βοήθειες εκτός των ιατρικών ιδρυμάτων

Όταν ένα νεογέννητο χρειάζεται επείγουσα περίθαλψη εκτός ιατρικής εγκατάστασης, οι μέθοδοι από στόμα σε στόμα και από στόμα σε μύτη θα είναι αποτελεσματικές. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του νεογέννητου πρέπει να βρίσκεται στην πλάτη του. Ταυτόχρονα, κάτω από την πλάτη του μωρού πρέπει να τοποθετήσετε οποιοδήποτε ρολό, για παράδειγμα μια διπλωμένη κουβέρτα, εάν δεν μπορείτε να φτιάξετε ρολό, αρκεί να βάλετε το χέρι σας κάτω από την πλάτη του μωρού και να σηκώσετε ελαφρά το σώμα, στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικό το κεφάλι του μωρού να είναι ελαφρώς κεκλιμένο. Για τα νεογνά, η συχνότητα της ένεσης πρέπει να είναι σύμφωνη με το ρυθμό αναπνοής, δηλαδή σαράντα κινήσεις ανά λεπτό.

Είναι πολύ σημαντικό να μην εισάγετε υπερβολική ποσότητα αέρα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες - ρήξη των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος, που συνεπάγεται την είσοδο αέρα στην κοιλότητα του υπεζωκότα.

Επιπλοκές μετά από συμβάντα

Μερικές φορές, σε περίπτωση ακατάλληλης ή ακατάλληλης χρήσης, παρατεταμένης χρήσης συσκευών IV, καθώς και μερικών μεμονωμένων χαρακτηριστικών του οργανισμού, μπορεί να προκύψουν επιπλοκές.

Μπορεί να προκύψουν από:

 • ελαφρύ
 • αναπνευστική οδό,
 • καρδιαγγειακό σύστημα.

Οι πνευμονικές επιπλοκές είναι, πρωτίστως, πνευμονία, αναπτύσσονται σε περισσότερο από το 30% των περιπτώσεων. Η ατελεκτασία μετά από IVL είναι πολύ λιγότερο συχνή. Το ποσοστό αυτής της ασθένειας αντιπροσωπεύει περίπου το 6% των περιπτώσεων. Το Pnematothorax είναι ο πιο σπάνιος τύπος επιπλοκών. Ο αριθμός των περιπτώσεων pneumatoxa δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνολικού αριθμού των παιδιών που έχουν περάσει τη διαδικασία.

Οι επιπλοκές στους αεραγωγούς είναι επίσης πολύ συνηθισμένες. Αυτές περιλαμβάνουν τραχείτιδα και βρογχίτιδα, εμφανίζονται σε 30-40% των περιπτώσεων.

Μια άλλη αρκετά συχνή ασθένεια είναι οι πληγές του τραχειακού βλεννογόνου. Περίπου το 13% των παιδιών πάσχουν από αυτή την ασθένεια.

Οι ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος είναι η πιο επικίνδυνη επιπλοκή. Μερικές φορές, τα παιδιά που έχουν υποβληθεί σε μια συνεδρία ενδέχεται να υποστούν ξαφνική καρδιακή ανακοπή. Η αιτία μπορεί να μην εξαλειφθεί σοβαρή υποξαιμία.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιεί τον αναπνευστήρα για νεογέννητα;

Ο τεχνητός αερισμός των πνευμόνων διεξάγεται για να διατηρηθεί το φυσιολογικό επίπεδο οξυγόνου στο αίμα των ασθενών σε περίπτωση αναποτελεσματικής εξωτερικής αναπνοής. Στη θεραπεία νεογνών, ο μηχανικός εξαερισμός είναι μία από τις πιο σύνθετες θεραπείες τόσο για τις αναπνευστικές νόσους όσο και για όλους τους άλλους τύπους θεραπείας για παιδιά σε αυτήν την ηλικία.

Στα νεογνά τμήματα, ο τεχνητός ελεγχόμενος αερισμός των πνευμόνων στα μωρά γίνεται με τη χρήση ειδικής συσκευής - του αναπνευστήρα για νεογέννητα. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιατρική αναζωογόνηση και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στα ανατομικά χαρακτηριστικά των νεαρών ασθενών.

Χαρακτηριστικά του αναπνευστήρα για νεογέννητα.

Μια σύγχρονη συσκευή για τον τεχνητό αερισμό του πνεύμονα για βρέφη είναι ένας προγραμματιζόμενος σταθμός υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμένος με δύο επεξεργαστές, από τους οποίους ελέγχονται η υγρασία, ο ρυθμός τροφοδοσίας και η θερμοκρασία του εισερχόμενου αερίου, καθώς και άλλες παράμετροι.

Μια υποχρεωτική ενότητα της νεογνικής συσκευής είναι μια οθόνη που αντικατοπτρίζει την ένταση του εξαερισμού. Είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα ευαίσθητων αισθητήρων και ειδικών συσκευών σηματοδότησης που ειδοποιούν το προσωπικό για όλες τις αποκλίσεις της συσκευής από την κανονική λειτουργία.

Ποια είναι η ανάγκη για μηχανικό αερισμό;

Με τη βοήθεια του σύγχρονου εξοπλισμού για τον εξαναγκασμένο αερισμό των πνευμόνων, μπορούν να λυθούν τα ακόλουθα καθήκοντα στην αντιμετώπιση των νεογνών:

 • να επιτευχθεί επαρκής πλήρωση των πνευμόνων με οξυγόνο και να διατηρηθεί ο απαιτούμενος όγκος.
 • ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού στον πνεύμονα.
 • μείωση της επιβάρυνσης στον ασθενή κατά τη διάρκεια της αναπνοής.
 • δημιουργούν τις πιο άνετες συνθήκες για το μωρό.

Στην νεογνική πρακτική, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μηχανικού αερισμού. Η ιδανική λειτουργία είναι να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 • ο αναπνευστικός κύκλος του υλικού συγχρονίζεται με τις αναπνευστικές προσπάθειες του ασθενούς.
 • τον σχηματισμό ενός επαρκούς και σταθερού αναπνεόμενου όγκου, συμπεριλαμβανομένου του αερισμού ανά μονάδα χρόνου 1 λεπτού με μειωμένη πίεση στο κύκλωμα αναπνοής.
 • ανταπόκριση ασθενοφόρων στις απαιτήσεις του ασθενούς ή αλλαγές στη μηχανική των πνευμόνων του.
 • εξασφαλίζοντας τη χαμηλότερη δυνατή πνευμονική λειτουργία που εκτελείται από τον ασθενή.

Ενδείξεις για σύνδεση με τον αναπνευστήρα στα νεογνά.

Το νεογέννητο παρουσιάζεται μηχανικός αερισμός στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • σοβαρές ασφυξία κατά τη γέννηση, βραδυαρρυθμία, σοκ, αναπνευστική ανακοπή,
 • οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω συνδρόμου αναπνευστικής δυσφορίας ·
 • νωτιαίος και τραυματικός εγκεφαλικός τραυματισμός.
 • πρήξιμο του εγκεφάλου.
 • διαταραχές στην ανάπτυξη των πνευμόνων και του διαφράγματος.
 • πνευμονικό οίδημα.
 • σπαστική κατάσταση.

Η σύνδεση του νεογέννητου με τον αναπνευστήρα διεξάγεται επίσης με εργαστηριακές παραμέτρους σε περίπτωση υποξαιμίας ή υπερκαπνίας.

Με κατάλληλο εξοπλισμό αναπνοής και παρακολούθησης, καθώς και έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό αναπνευστήρα, μπορείτε να ξεκινήσετε χωρίς να περιμένετε την κατάσταση του μικρού ασθενούς να απαιτεί ενεργή αναζωογόνηση.

Μοιραστείτε κοινωνικά. δίκτυα:

Νεογέννητο μωρό τεχνητή αναπνοή

Το παιδί σας είναι σε τεχνητό πνευμονικό εξαερισμό (ALV). Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή τον βοηθά να αναπνέει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή "αναπνέει" εντελώς για το παιδί. Ο τεχνητός πνευμονικός αερισμός είναι τριών τύπων:

 • Παραδοσιακά
 • Μη επεμβατική
 • Ταλαντωτής υψηλής συχνότητας

Παραδοσιακός ή κλασσικός μηχανικός αερισμός.

Εκτελείται όταν ένα παιδί δεν μπορεί να αναπνεύσει από μόνο του, όταν η αναπνοή του δεν είναι αρκετά αποτελεσματική ή εάν η αναπνοή του τον παίρνει πάρα πολύ ενέργεια. Το σύστημα αναπνευστήρα είναι ένας σωλήνας διασωλήνωσης που εισάγεται στην τραχεία ενός παιδιού μέσω του στόματος (ή μέσω της μύτης) που συνδέεται με 2 σωλήνες, εκ των οποίων το ένα παρέχει ένα μίγμα αέρα-οξυγόνου και το άλλο παίρνει διοξείδιο του άνθρακα που σχηματίζεται κατά την αναπνοή. Ως αποτέλεσμα, λαμβάνει χώρα τεχνητή αναπνοή και το αίμα του παιδιού είναι επαρκώς κορεσμένο με οξυγόνο.

Οι ανεμιστήρες είναι πολύ σύνθετοι (μερικές φορές υπολογιστές) και οι γιατροί αλλάζουν τις παραμέτρους της εργασίας τους κάθε μέρα και μερικές φορές κάθε ώρα ανάλογα με την κατάσταση του παιδιού. Μπορείτε να αλλάξετε τη συγκέντρωση οξυγόνου στο εισπνεόμενο μίγμα από 21% σε 100%, μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα και τη διάρκεια των αναπνοών, να αλλάξετε τον βαθμό πνευμονικού φουσκώματος και πολλές, πολλές διαφορετικές παραμέτρους.

Οι σύγχρονοι ανεμιστήρες μπορούν να προσαρμοστούν στην ανεξάρτητη αναπνοή του παιδιού και να τον βοηθήσουν μόνο. Σταδιακά, καθώς ανακάμπτει και μεγαλώνει, το παιδί αρχίζει να αναπνέει και η συσκευή γίνεται περιττή. Στη συνέχεια, το παιδί είναι εξωσωματωμένο (ο σωλήνας αφαιρείται από την τραχεία) και μεταφέρεται σε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό ή (εάν το μωρό αντιμετωπίζει) αφήνεται να αναπνέει αυθόρμητα.

Εκτελείται σε περιπτώσεις όπου το παιδί αναπνέει καλά ανεξάρτητα, αλλά είναι δύσκολο γι 'αυτόν να διατηρήσει τους πνεύμονές του σε ισιώδη κατάσταση. Δεν πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά.

Επιπλέον, ένας τέτοιος μηχανικός αερισμός χρησιμοποιείται όταν, λόγω της ανωριμότητας, υπάρχουν μεγάλες παύσεις (άπνοια) στην αναπνοή του παιδιού. Το σύστημα για μη επεμβατική IVL είναι ένας ειδικός σωλήνας που οδηγεί στη μύτη του μωρού. Ο σωλήνας συνδέεται με το ακροφύσιο, το οποίο είναι ένας ή δύο μικρόσωμοι σωλήνες σε κάθε ρουθούνι (ρινική κάνουλα) ή μια μικρή μάσκα που ταιριάζει απόλυτα στη μύτη. Ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, με τη σειρά του, χωρίζεται σε δύο τύπους:

 • CPAP - Συνεχής θετική πίεση αεραγωγού
 • BIPAP - Διφασική θετική πίεση αεραγωγού

Το CPAP είναι μια συντομογραφία, σημαίνει Συνεχής θετική πίεση αεραγωγού, η οποία μεταφράζεται ως σταθερή θετική πίεση των αεραγωγών. Το CPAP αντλεί ένα σταθερό ρεύμα μείγματος αέρα-οξυγόνου, διευκολύνοντας το παιδί να αναπνέει και να παραδίδει οξυγόνο στους πνεύμονες, κρατώντας τους πνεύμονες σε πεπλατυσμένη κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, από τη συσκευή έως το παιδί, είναι κατάλληλο μόνο ένας σωλήνας, μέσω του οποίου ρέει το μίγμα αέρα-οξυγόνου για εισπνοή και η εκπνοή γίνεται ανεξάρτητα.

BIPAP, ή όπως συχνά ονομάζεται Biphasic (bifazik). Η διφασική θετική πίεση της αναπνευστικής οδού σε μετάφραση σημαίνει θετική πίεση αεραγωγού σε δύο φάσεις. Αυτός ο τρόπος μη επεμβατικού εξαερισμού διαφέρει από αυτόν που περιγράφηκε παραπάνω από το γεγονός ότι, εκτός από την συνεχώς ισιώσιμη πίεση στους πνεύμονες, η συσκευή παίρνει αρκετές αναπνοές.

Όταν εισπνέετε, η συσκευή εγχέει το μείγμα αέρα-οξυγόνου με μια δεδομένη πίεση του γιατρού και όταν εκπνέετε, η βαλβίδα στον σωλήνα μέσω της οποίας εισέρχεται το μίγμα αέρα-οξυγόνου κλείνει και η πίεση μειώνεται στους αεραγωγούς, αλλά παραμένει θετική, κάτι που είναι σημαντικό για τους πνεύμονες του παιδιού. πάντα παρέμεινε στην "ισιωμένη" κατάσταση.

Ανακυκλωτής ταλαντωτής υψηλής συχνότητας

Ο μηχανικός αερισμός υψηλής συχνότητας (VChLL) είναι μια ειδική μέθοδος πολύ υψηλής τεχνολογίας για τη διεξαγωγή μηχανικού εξαερισμού. Διεξάγεται με την αναποτελεσματικότητα του παραδοσιακού μηχανικού εξαερισμού. Όταν δεν υπάρχουν VCHOVL γνωστές αναπνευστικές κινήσεις, καθώς δεν υπάρχει συνήθης εισπνοή και εκπνοή. Η ανταλλαγή αερίου συμβαίνει λόγω ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας - ταλαντώσεων. Λόγω των υψηλών συχνοτήτων των ταλαντώσεων που δημιουργούνται από τη συσκευή, το στήθος του μωρού ποικίλλει. Φαίνεται πολύ ασυνήθιστο, αλλά, πιστέψτε με, δεν προκαλεί ενοχλήσεις ή δυσφορία στο παιδί. Με αυτή τη μέθοδο μηχανικού εξαερισμού, η ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες γίνεται σχεδόν συνεχώς, κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε περιπτώσεις όπου οι πνεύμονες του παιδιού είναι πολύ ανώριμοι ή έχουν μολυσματική διαδικασία.

Πρόωρο μωρό: ο κίνδυνος πρόωρης γέννησης

Εάν ένα μωρό γεννιέται πρόωρα - πριν από την 37η εβδομάδα της εγκυμοσύνης - θεωρείται πρόωρο.

Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί πρόωρων βρεφών. Φως, κατά κανόνα, δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του μωρού, βαριά - απαιτεί σοβαρή ιατρική περίθαλψη.

Ήπια πρόωρη ζωή

Εάν το μωρό γεννιέται μεταξύ 32 και 36 εβδομάδων κύησης, η σύγχρονη ιατρική φροντίδα του επιτρέπει να αποφεύγει προβλήματα υγείας.

Μητρικό γάλα για πρόωρο

Ο πλήρης θηλασμός δεν είναι πάντα διαθέσιμος. Έτσι, τα πρόωρα μωρά, κατά κανόνα, δεν έχουν αντανακλαστικό πιπίλισμα - τροφοδοτούνται μέσω ενός σωλήνα. Δεν μεταφράζει απαραιτήτως το βρέφος σε τεχνητή σίτιση. Η στρατολόγηση είναι η διέξοδος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά με ήπια πρόωρη δεν έχουν χρόνο για να ωριμάσουν πλήρως τους πνεύμονες. Χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια με την αναπνοή: τεχνητό αερισμό των πνευμόνων ή πρόσθετη παροχή οξυγόνου στις πρώτες ημέρες της ζωής.

Πολλά μωρά με ήπια πρόωρη εμφάνιση έχουν προβλήματα διατροφής. Γεννημένοι σε 34-35 εβδομάδες, τα παιδιά δεν μπορούν να πιπιλούν μόνοι τους - πρέπει να τρέφονται με έναν καθετήρα.

Ως εκ τούτου, τα μωρά που γεννιούνται αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να μείνουν στο παιδικό τμήμα ενός νοσοκομείου ή ενός νοσοκομείου μητρότητας για αρκετές εβδομάδες μέχρι να μπορέσουν να αρχίσουν να τρέφονται μόνοι τους.

Επιπλέον, μέσα σε λίγες εβδομάδες, όλα τα πρόωρα μωρά μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα με τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Σε αυτή την περίπτωση, αφήνονται σε θερμοκήπιο - ένα ειδικό κουτί για νεογέννητα - για να διατηρούν τη βέλτιστη θερμοκρασία και να παρακολουθούν την καρδιακή δραστηριότητα και την αναπνοή.

Στο μέλλον, μετά την απόρριψη, οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τη θερμοκρασία του σώματος του παιδιού. Τα πρόωρα μωρά είναι εύκολο να υπερθερμανθούν ή να κρυώσουν.

Μέσος βαθμός πρόωρου

Ένα μωρό γεννιέται στις 28-31 εβδομάδες κύησης. Στα παιδιά που γεννιούνται την περίοδο αυτή, οι πνεύμονες δεν είναι ακόμα πλήρως ώριμοι για αναπνοή. Κατά κανόνα, χρειάζονται βοήθεια με τη μορφή τεχνητού αερισμού των πνευμόνων ή την παροχή σταθερού ρεύματος αέρα εμπλουτισμένου με οξυγόνο για τη διατήρηση της θετικής πίεσης των αεραγωγών.

Για τα περισσότερα παιδιά με μέτρια πρόωρη ζωή, η βοήθεια αυτή απαιτείται σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα.

Εάν το παιδί βρίσκεται σε τεχνητό αερισμό των πνευμόνων, η τροφή του παράγεται μέσω ενός καθετήρα ενδοφλέβιας χορήγησης. Τα μωρά που αναπνέουν μόνα τους μπορούν να τρώνε το γάλα της μητέρας μέσω ενός σωλήνα μέχρι να μάθουν να το πιπιλίζουν μόνοι τους.

Ισχυρός βαθμός πρόωρου

Το μωρό γεννιέται πριν από την 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Προηγουμένως, τέτοια παιδιά επιβίωσαν εξαιρετικά σπάνια, αλλά η σύγχρονη ιατρική επιτρέπει τη νοσηλεία τέτοιων μωρών.

Σχεδόν όλα τα παιδιά που εμφανίστηκαν σε αυτή την περίοδο, οι πνεύμονες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί - οι περισσότεροι από αυτούς απαιτούν τεχνητό αερισμό των πνευμόνων ή τη ροή του αέρα εμπλουτισμένου με οξυγόνο.

Οι πνεύμονες μπορούν να διατηρήσουν την αναπνευστική λειτουργία από 22-24 εβδομάδες ενδομήτριας ανάπτυξης, αλλά οι κυψελίδες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κανονική απορρόφηση του οξυγόνου, αναπτύσσονται μόνο στις 28-30 εβδομάδες κύησης.

Επιπλέον, πολύ πρόωρα βρέφη δεν μπορούν να τρέφονται και να διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος. Οι γονείς τέτοιων μωρών πρέπει να κατανοήσουν ότι το παιδί θα παραμείνει στο παιδικό τμήμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι είναι επικίνδυνο για τα παιδιά πριν από τη λήξη;

Τα μωρά που γεννήθηκαν πριν από την 37η εβδομάδα της εγκυμοσύνης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που σχετίζονται όχι μόνο με την έλλειψη αντανακλαστικού αναρρόφησης.

Όσο πιο σύντομη είναι η περίοδος κατά την οποία γεννήθηκε το παιδί, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης διαφόρων νόσων που χαρακτηρίζουν τα πρόωρα βρέφη.

Μη αναπτυγμένοι πνεύμονες

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι πνευμονικές διαταραχές. Για παράδειγμα, το σύνδρομο δυσκολίας στην αναπνοή στα νεογέννητα. στην οποία οι ανώριμοι πνεύμονες του μωρού δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πλήρως. Για να εισπνεύσετε το παιδί πρέπει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες.

Αυτά τα παιδιά χρειάζονται τεχνητή αναπνοή.

Αναπνευστική ανακοπή

Σε πρόωρα βρέφη, το αναπνευστικό κέντρο του εγκεφάλου δεν είναι πλήρως σχηματισμένο. Εάν ένα άτομο δεν αναπνέει αρκετά συχνά, μια ομάδα από τον εγκέφαλο αντισταθμίζει αυτό με μια βαθύτερη αναπνοή.

Τα νεογέννητα μωρά, αντίθετα, αναπνέουν ρηχά και άνισα, έχουν περιόδους πολύ αργής αναπνοής. Εάν συμβαίνουν πολύ συχνά, οι γιατροί μιλούν για την ανάπτυξη αναπνευστικής ανεπάρκειας ή άπνοιας.

Ενώ περιμένετε το μωρό, σκεφτείτε μια επισκευή στο νηπιαγωγείο και αγοράζετε ό, τι χρειάζεστε, το παιδί σας μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Μάθετε πώς ζει το μωρό σε αυτούς τους εννέα μήνες.

Ένα μωρό με μια τέτοια διαταραχή χρειάζεται συνεχή παρατήρηση κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής. Καθώς μεγαλώνει το παιδί, μειώνεται ο κίνδυνος άπνοιας.

Χαρακτηριστικά της καρδιάς

Κατά τη διάρκεια της προγεννητικής ανάπτυξης, το αίμα του μωρού ουσιαστικά δεν περνάει από τους πνεύμονες λόγω της φύσης της καρδιάς. Η καρδιά του εμβρύου ωθεί το αίμα από τη δεξιά κοιλία όχι στην πνευμονική αρτηρία, αλλά στην αορτή μέσω ενός ανοίγματος που ονομάζεται αρτηριακός πόρος.

Λίγο μετά τη γέννηση, συσσωρεύεται σε μωρά με πλήρη μνήμη και σε πρόωρα βρέφη, μπορεί να παραμείνει ανοιχτό. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη πίεση στους πνεύμονες και την καρδιά. Μια τέτοια κατάσταση απαιτεί ιατρική ή και χειρουργική θεραπεία.

Λοιμώξεις, προβλήματα ανταλλαγής και τύφλωση

Οι λοιμώξεις επηρεάζουν τα πρόωρα μωρά πιο συχνά από τα βρέφη που γεννιούνται εγκαίρως. Ένας από τους λόγους αυτής της ευπάθειας είναι η ανωριμότητα του ανοσοποιητικού συστήματος. στην οποία παράγονται αντισώματα στο αίμα ενός παιδιού σε ανεπαρκείς ποσότητες.

Επίσης επικίνδυνο για τα πρόωρα μωρά και τις ιογενείς λοιμώξεις που τα άλλα μωρά προκαλούν μόνο ήπια ψυχρά συμπτώματα.

Επιπλέον, τα παιδιά που γεννιούνται πρόωρα μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα με την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών, καθώς και έλλειψη αιμοσφαιρίνης, που σχετίζεται με χαμηλό ρυθμό σχηματισμού ερυθροκυττάρων - ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Τα πρόωρα μωρά μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον αμφιβληστροειδή - αμφιβληστροειδοπάθεια του πρόωρου. χωρίς πρώιμη θεραπεία που οδηγεί σε τύφλωση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα πρόωρα μωρά πρέπει να παραμείνουν υπό την επίβλεψη των νεογνολόγων από τη γέννηση έως τη στιγμή που τα σώματα τους είναι έτοιμα για ανεξάρτητη διαβίωση.

Το πιο σημαντικό

Ένα παιδί που γεννήθηκε πριν από την 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης δεν μπορεί μόνο να επιβιώσει, αλλά και να προλάβει τελικά την ανάπτυξη μωρών με πλήρη θητεία.

Όλα τα πρόωρα βρέφη χρειάζονται προσεκτική φροντίδα και παρατήρηση από τους γιατρούς για να αποφύγουν τις ασθένειες που προκαλούνται από την ανωριμότητα του σώματός τους.

Συζητήσεις

Τι είναι ένα πρόωρο μωρό; Πρώτα απ 'όλα, αυτό δεν είναι μόνο ένα μικρό παιδί με μικρό βάρος: θα είναι μια αυταπάτη ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να κερδίσει βάρος. Όχι Φανταστείτε ότι το μωρό σας έπρεπε να αναπτύσσεται in utero για άλλους 2-3 μήνες, εκεί έπρεπε να ωριμάσει, τα όργανα του έπρεπε να αναπτυχθούν, μετατρέποντας σε τέτοια ώριμα συστήματα που μπορούν ήδη να υπάρχουν ανεξάρτητα στο εξωτερικό περιβάλλον. Ένα πρόωρο μωρό χαρακτηρίζεται κυρίως από "ανώριμο", ακαταλληλότητα να διαχωρίζεται από την ύπαρξή σας. Είναι πολύ δύσκολο γι 'αυτόν να προσαρμοστεί γρήγορα στη ζωή έξω και οι γιατροί και οι νοσηλευτές χρειάζονται πολύ δύναμη και γνώση για να διατηρήσουν τη ζωή τους και να του δώσουν την ευκαιρία να "ωριμάσουν" σωστά. Το πιο σημαντικό πράγμα για να διατηρηθεί η ζωή είναι η αναπνοή, η κυκλοφορία του αίματος και η ρύθμιση αυτών των διαδικασιών. η μητέρα, δηλαδή το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά εισέρχονται μέσω των ομφάλιων αγγείων και όλες οι βλαβερές ουσίες απομακρύνονται επίσης μέσω αυτών των αγγείων και η μητέρα τα αφαιρεί με τα νεφρά και το ήπαρ. Οι πνεύμονες δεν χρειάζονται για αναπνοή. Αναπτύσσονται αργά, ετοιμάζονται για την πρώτη αναπνοή όταν γεννιούνται. Ωστόσο, για αυτό χρειάζεστε μια ειδική ουσία - επιφανειοδραστική ουσία, η οποία βοηθά τους πνεύμονες να "ανοίξουν" και οι κυψελίδες να μην υποχωρούν μέσω της ανταλλαγής αερίων. Η ωρίμανση του επιφανειοδραστικού λαμβάνεται μετά από 28 εβδομάδες κύησης και τελειώνει στις 36 περίπου εβδομάδες. Εάν ένα παιδί γεννιέται πολύ νωρίς, αυτή η ουσία μπορεί να μην είναι αρκετή και η αναπνοή γίνεται δύσκολη. Το παιδί αρχίζει να αναπνέει συχνά, γίνεται μπλε, χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο. Δυστυχώς, οι αιτίες της εξασθενημένης αναπνοής μπορεί επίσης να επηρεάσουν την κυκλοφορία του αίματος ή τη ρύθμιση σε περίπτωση βλάβης στο νευρικό σύστημα ή συνδυασμού αυτών των αιτιών. Σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία απαιτεί ειδική παροχή οξυγόνου - μέσω ιατρικού αναπνευστήρα. Ο τεχνητός πνευμονικός αερισμός (ALV) είναι μια αναγκαιότητα για τη διατήρηση της ζωής ενός παιδιού. Χωρίς αυτό, θα μπορούσε να επιβιώσει και να ωριμάσει, να μπορεί να αναπνέει μόνος του. Ένας από τους κύριους δείκτες της κατάστασης του παιδιού στον μηχανικό αερισμό είναι το επίπεδο οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Το φυσιολογικό επίπεδο οξυγόνου υπερβαίνει τα 85 mm / 100 g και ένα παιδί που βρίσκεται σε αναπνευστήρα, οι δείκτες μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότεροι από τους φυσιολογικούς. Ωστόσο, εάν η στάθμη του οξυγόνου πέσει κάτω από τα 60 mm / 100 g, η καρδιά και οι πνεύμονες αρχίζουν να εργάζονται σε εντατική λειτουργία, αρχίζει η πείνα με οξυγόνο. Επομένως, μια εξέταση αίματος για το επίπεδο οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα λαμβάνεται καθημερινά από ένα παιδί σε εντατική φροντίδα, μερικές φορές μέχρι και αρκετές φορές την ημέρα. Εάν οι δείκτες αυτοί είναι φυσιολογικοί, τότε το επίπεδο οξυγόνου που παρέχεται από τον αναπνευστήρα μπορεί να μειωθεί σταδιακά και το παιδί μεταφέρεται στο λεγόμενο εκπαιδευτικό καθεστώς όταν το παιδί κάνει κάποιες από τις αναπνοές του.

Μετά από αυτό, το παιδί αποσυνδέεται από τη συσκευή και μεταφέρεται σε μια ελαφρύτερη μορφή υποστήριξης οξυγόνου - CPAP (cipap). Εδώ, το παιδί αναπνέει μόνο από μόνο του, μόνο μέσω των σωλήνων, ένα μίγμα αέρα-αερίου με ελαφρώς υψηλότερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο τροφοδοτείται σε αυτό από ό, τι στον αέρα. Αυτός ο τύπος υποστήριξης μοιάζει με σωληνάρια που οδηγούν στη μύτη ή σαν μια μικρή μάσκα - είναι ακόμα το ίδιο πράγμα. Εάν, όταν μεταφερθεί στο CPAP, το επίπεδο του οξυγόνου στο αίμα πέσει ή ο καρδιακός παλμός αυξάνεται, το παιδί επιστρέφει ξανά στον αναπνευστήρα, αν παραμείνει εντός της κανονικής εμβέλειας, μετά από μερικές ημέρες, η μέθοδος στήριξης μετατρέπεται σε σκηνή οξυγόνου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση οξυγόνου κάτω του 60% θεωρείται ασφαλής, υπερβαίνοντας τους δείκτες αυτούς μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Η παρουσία της ενδομήτριας λοίμωξης, η γενική ανομοιογένεια των πνευμόνων και της καρδιάς, η συγγενής πνευμονία, η χαμηλή αιμοσφαιρίνη, η αδύναμη ανταπόκριση στην εισαγωγή των υποβοηθητικών φαρμάκων - όλοι αυτοί είναι οι λόγοι για την παρατεταμένη παραμονή στον αναπνευστήρα με υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Λαμβάνοντας υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου - σχεδόν 100% - προκειμένου να λάβει χώρα η κατάλληλη ανταλλαγή αερίων, οι πνεύμονες του παιδιού καίγονται. Δυστυχώς, αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί - επειδή διακυβεύεται η ζωή του "καψίματος" των πνευμόνων οδηγεί σε σπασμό των βρόγχων, την παραγωγή βλέννας. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται βρογχοπνευμονική δυσπλασία (BPD). Επίσης σημαντική για την ανάπτυξη της BPD είναι η διάρκεια παραμονής σε έναν αναπνευστήρα με υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου. Πιστεύεται ότι οι παθολογικές μεταβολές στους πνεύμονες είναι μικρές και αναστρέψιμες αν ο αναπνευστήρας με οξυγόνο πάνω από 70% ήταν λιγότερο από δύο ημέρες. Η παραγωγή σπασμών και βλέννας οδηγεί σε αυξημένη δύσπνοια, εξασθένηση της ανταλλαγής αερίων, υποξία και δευτερογενή διάσπαση των κυττάρων του νευρικού συστήματος. Καθώς μεγαλώνει το παιδί, αυτά τα συμπτώματα εξαφανίζονται σταδιακά. Αλλά για να είναι ελάχιστη η επίδραση αυτής της νόσου, το παιδί πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς, παρέχονται κύκλοι θεραπείας για την ανακούφιση των σπασμών, τη βελτίωση της ωρίμανσης των βρόγχων, την παρακολούθηση της στάθμης της ανταλλαγής αερίων, την αποτροπή περιόδων υποξίας (δηλαδή έλλειψη οξυγόνου). παράγοντα που επηρεάζει την ανάπτυξη του αμφιβληστροειδούς. Έχει αποδειχθεί ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου οδηγούν σε παθολογική βλάστηση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς και στο σχηματισμό αμφιβληστροειδοπάθειας του προστάτη - μια φοβερή ασθένεια, σε περίπτωση εξέλιξης ενός παιδιού που απειλεί την τύφλωση. Η διάρκεια παραμονής στον αναπνευστήρα εδώ δεν έχει σημασία: οι κύριοι παράγοντες στην ανάπτυξη της νόσου είναι η συγκέντρωση οξυγόνου και, σε μικρότερο βαθμό, η κληρονομικότητα. Ωστόσο, και πάλι, για να διατηρηθεί η ζωή και η κανονική λειτουργία άλλων οργάνων (πρώτα απ 'όλα, το νευρικό σύστημα), σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητες υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου.

Άσκηση βίντεο

Για την υγεία του σώματος και της ψυχής σας!

Πρωινή άσκηση για εύκολη εγρήγορση

Φόρτιση για λεπτότητα

Fitness προπόνηση για άντρες online

Στην ταινία "Fitness for men from A to Z" παρουσιάζεται ένα σύνολο ασκήσεων αυτο-μελέτης.

Katie Smith - ένα σύνολο ασκήσεων για την καύση λίπους

Σας προσφέρω μια άλλη προπόνηση από την υπέροχη Kathy Smith - λειτουργική εκπαίδευση και καύση λίπους.

Εκπαίδευση για κορίτσια σε όλες τις ομάδες μυών

Εάν αρχίζετε να γυμνάζεστε, επιλέξτε ασκήσεις χωρίς επιπλέον βάρος.

Καράτε Σοτόκανα: 26 Κάτα Σοτόκανα Χιροκάσου Καναζάουα

Όλα τα 26 καράτε Shotokan δείχνει το διάσημο ιαπωνικό δάσκαλο - Hirokazu Kanazawa - 10 Dan.

Karate Fudokan: Σεμινάρια καράτε Fudokan Ilya Yorg

Δάσκαλος πολεμικών τεχνών από τη Σερβία, ιδιοκτήτης 10 dan, δημιουργός του Fudokan καρατέ.

Πώς να ανακουφίσετε γρήγορα το άγχος από την αναπνοή

3 τεχνικές αναπνοής για την υγεία

Γιόγκα για διασκέδαση

Μικρό υπόλοιπο

Στο βίντεο - ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σύνολο ασκήσεων για τις γυναίκες, οι οποίες, με τακτική εκτέλεση, θα βοηθήσουν στην άντληση του Τύπου και θα απαλλαγούν από το υπερβολικό λίπος στην κοιλιά και τις πλευρές.

Κοιτάξτε το βίντεο για μια νέα σειρά ασκήσεων για την απώλεια βάρους, η οποία μπορεί να γίνει για γυναίκες άνω των 40 ετών.

Τι ασκήσεις μπορεί (και πρέπει) να γίνει κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως; Οι κρίσιμες ημέρες για οποιαδήποτε γυναίκα είναι μια εποχή δυσάρεστων και επώδυνων αισθήσεων, έντονων μυών, επιδείνωσης της διάθεσης.

Τρία εκπαιδευτικά παιχνίδια για μικρά παιδιά που μπορούν να προστεθούν στο βιβλίο ανάπτυξης είναι κατασκευασμένα με το χέρι: ένα παχνί για τα ζώα, ένα σπίτι με ήρωες ενός δάχτυλου και μια λίμνη.

Δύο ταυτόσημα αναπτυσσόμενα δισκία για δύο αδέλφια (theme-track), τα οποία μπορούν να συνδεθούν με ένα μεγάλο τρόπο.

Το ζεύγος γιόγκα εμφανίστηκε στον μετασοβιετικό χώρο όχι πολύ καιρό πριν, αλλά έχει ήδη κερδίσει τεράστια δημοτικότητα και πολλούς υποστηρικτές.

Η πρώτη άσκηση: πρέπει να στέκεστε μπροστά σε κάποιο αντικείμενο που βρίσκεται σε τέτοια απόσταση από εμάς, έτσι ώστε να το βλέπετε χωρίς γυαλιά, χωρίς φακούς.

Είναι δυνατόν να συμμετάσχετε στο facebook εάν το πρόσωπο έχει αγγειακό πλέγμα (couperose);

Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ καλή άσκηση για τα πόδια και τους γλουτούς, προωθώντας την αποτελεσματική απώλεια βάρους στους μηρούς σας.

Νομίζω ότι ο καθένας σας ονειρεύεται μια επίπεδη κοιλιά και σε αυτή την άσκηση θα απαλλαγούμε από το λίπος στο στομάχι.

Η άσκηση "Tabata" είναι μια άσκηση καύσης υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος.

Κατά την άσκηση κάθε είδους πολεμικών τεχνών, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προετοιμαστούν οι σύνδεσμοι και οι μύες του αθλητή για επακόλουθη σωματική άσκηση.

Ασκήσεις για την απώλεια βάρους: κατάρτιση των μυών της κοιλιάς και των πλευρών. Η αρχική θέση - κάθεται στα τακούνια.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των ασκήσεων στο facebooking, τον ρυθμό της εκπαίδευσης και πόσο συχνά να κάνετε αυτές τις ασκήσεις.

Πες μου ειλικρινά, σκέφτεσαι; Πολλοί άνθρωποι αγαπούν να συνομιλούν.

Κόλπα μπλε ζώνη

Τεχνική Lotus: Ανατολική τεχνική αποκατάστασης της όρασης.

Η άσκηση Dhanurasan («πόκερ θέτει» στη Σανσκριτική) ήρθε στο σύγχρονο άθλημα από μαθήματα γιόγκα: αναπτύσσει τέλεια την ευελιξία της σπονδυλικής στήλης και συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των οργάνων στην κοιλιακή κοιλότητα.

Δεν μένει πολύς χρόνος πριν από τις διακοπές, αλλά η λεπτή φιγούρα παραμένει ένα όνειρο; Χάστε το βάρος σε 30 ημέρες με την Gillian Michaels!

Αναπτύσσοντας ένα μικρό βιβλίο για ένα μικρό κορίτσι, είναι μόνο ένα έτος, έτσι το μικρό βιβλίο γίνεται με αυτό το πνεύμα, συν μια επέκταση για την ανάπτυξη, φυσικά.

Τι κάνει να μπορείτε να βελτιώσετε το όραμά σας εκτός από τη γυμναστική, το μασάζ, την αυτο-κατάρτιση και τη γιόγκα; Πρέπει να τροφοδοτήσετε τα μάτια σας με βιταμίνες.

Το 70 τοις εκατό των ανθρώπων που αρχίζουν να εργάζονται στο γυμναστήριο ή στο σπίτι θέλουν να απαλλαγούν από το μίσος που τους μισητίζει.